Blog


                  Migren
Evde Migren Tedavisinin İpuçları

Nedir migren? Uygun genetik yatkınlığı olan bireylerde uygun çevresel uyaranlar olduğunda yaşanan özgün başağrısı ataklarıdır. Günümüzde başağrısının en sık görülen nedeni olması bir yan..

Daha Fazlası

                  Hekim Hasta İlişkisi Değişti mi?
Hekim Hasta İlişkisi Değişti mi?

Evde kalmak hayat kurtarır oldu son zamanda. Pandemi gerçeği öğretti bizi bir insanın bir diğerini aslında ne kadar yakınen ilgilendirdiğini. Keza birey kavramı da yeniden tarife büründü tüm bu gerekler ı..

Daha Fazlası

                  Covid-19
Covid-19 Enfeksiyonunun Nörolojik Etkileri

SARS-COV-2 olarak bilinen Corona virus ailesinden bir virüs olan COVID-19 olarak isimlendirilen viral bir ajanın sebep olduğu enfeksiyonlar son 4 ayda herkesin gündeminde. Bu enfeksiyonlar ile ilgili olarak gelen bilgiler birçok..

Daha Fazlası

                  Bir Pandeminin Öğrettikleri
Bir Pandeminin Öğrettikleri

 “Pandemi”, eski Yunanca'da tüm anlamına gelen παν (pan) ile insanlar anlamına gelen δῆμος (demos) kelimelerinden türetilmiş ve halk sağlığında bir kıta..

Daha Fazlası

                  Evde Kalan Büyüklerimiz Hayatın İçinde Kalabilir mi? Peki Ya Demans Hastaları?
Evde Kalan Büyüklerimiz Hayatın İçinde Kalabilir mi? Peki Ya Demans Hastaları?

Bir pandemi gösterdi “soysal izolasyon” kavramını ve önemini herkese. Neydi burada sözü edilen? Bireylerin birbiri ile temas ederek farkında olmadan üzerlerinde taşıdıkları bir diğerine taşımalarını..

Daha Fazlası

                  Farmakofobi
Bu Kadar İlaç Bir İnsana Nasıl İçirilir? Farmakofobi ve Getirdikleri

BU KADAR İLAÇ BİR İNSANA NASIL İÇİRİLİR? Farmakofobi ve getirdikleri

Toplumda her sorunu için bir tıbbi ürün (ilaç) tan yardım isteyen bireyler kadar sorunlarını kendi do..

Daha Fazlası