4. Öztuna V, Özge A, Eskandari MM, Kuyurtar F. “Topuk Ağrısı Olan Hastalarda Lokal Tuzak Nöropati İnsidansı”. 17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, s:163-164, 2001.

5. Eskandari MM, Özge A, Öztuna V, Çolak M, Kanık A. “Karpal Tünel Sendromu Cerrahisinde Objektif ve Subjektif Sonuçlar ile Yaş ve Semptom Süresinin İlişkisi”. 18. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim, Antalya, sf : 348-349, 2003

6. Özge A, Tunalı F, Erdoğan N, Erenoğlu NY. “Kronik renal yetmezlikte VEP bulguları”. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu, Çeşme, s: 62, 1996.

7. Özge A, Erdoğan N, Tunalı F, Erenoğlu NY. “Kronik renal yetmezlikte BAEP bulguları”. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu, Çeşme, s: 65, 1996.

8. Özge A, Çayan S, Doruk E, Bozlu M, Akbay E. “Enürezis Noktürnalı Çocuklarda Görülen Non-Konvulsif EEG Paternleri”. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Kitabı, Gaziantep, s:28, 1999.

9. Altunkan AA, Özge A, Atıcı Ş, Çömelekoğlu Ü, Özer Koçak Z, Oral U. “Total İntravenöz Anestezi (TIVA) Düzeyini Saptamada EEG’de Spektral Analiz ve Frekans Analizinin Duyarlılığı”, TARK-2000, Kuşadası, s:341, 2000.

10. Altunkan AA, Çömelekoğlu Ü, Özer Koçak Z, Özge A, Atıcı Ş, Oral U. “Trakeal Entübasyona Stres Yanıtta Remifentanilin Hemodinamik Etkisi Ve Kantitatif EEG Analizi”, TARK-2000, Kuşadası, s:341, 2000.

11. Özge A, Atış S, Sevim S, Çalıkoğlu M. “KOAH’da Periferik Nöropati”. 4. Uluslarası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Belek, Antalya, s:64, S.18, 2000.

12.Çömelekoğlu Ü, Özge A, Çamlıca Y, Tataroğlu C. “900 MHz Radyofrekans Radyasyonun Kurbağa Siyatik Siniri Üzerine Etkileri”, 5.Uluslarası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, s:42, 2001.

13. Özge A, Hallıoğlu O, Çömelekoğlu Ü, Topaloğlu K, Kanık A, Düzovalı Ö, Yilgör E. “Primer Enürezis Noktürnalı Çocuklarda İstirahat EEG’sinin Kantitatif EEG Analizi Yardımı ile Serebral Maturasyonun Değerlendirilmesi”. 5. Uluslarası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, s: 50, 2001.

14. Özge A, Çömelekoğlu Ü, Tataroğlu C, Yalçınkaya DE. “Karpal Tünel Sendromu Alt Tiplerinde Median Sinir F dalgası Parametrelerinin Değişimi”, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, s:116, SB:56, 2001.

15. Tot Ş, Özge A, Çömelekoğlu Ü, Yazıcı K, Bal N, “Obsesif Kompulsif Bozukluğun Klinik Özellikleri ile Kantitatif EEG Bulgularının İlişkisi, Sol Frontotemporal Disfonksiyonun Delilleri”. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabı, Antalya, s:116, SB:55, 2001.

16. Özge A, Toros F, Çömelekoğlu Ü, Tataroğlu C, Kaleağası H. “Kekemelerde Kantitatif EEG analizi: Hemisfer asimetrisi ve bölgesel farklılıklar”. 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, sf: 141, 2002

17. Buğdaycı R, Özge A, Şaşmaz T, Kurt Ö, Kaleağası H, Karakelle A, Tezcan H, Siva A. “Okul çocuklarında başağrısı prevalansı ve özellikleri”. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf: 60, 2002

18. Tataroğlu C, Büyükakıllı B, Çimen B, Çömelekoğlu Ü, Coşkun B, Özge A. “Deneysel rat diabet modelinde eritropopetinin nöropati üzerindeki etkinliği”. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf: 59, 2002

19. Özge A, Özge C, Kaleağası H, Özcan M, Yalçınkaya D, Özveren N, Saraçoğlu M. Migren ve pulmoner fonksiyon anormallikleri: koinsidans veya astım ile fonksiyonel bir ilişki? 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf: 207, 2004

20. Özge A, Özge C, Ünal Ö, Saraçoğlu M. “Ağır KOAH’lı Hastalarda Kognitif Bozuklukluğun Klinik ve Nöropsikolojik Göstergeleri”. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf: 208, 2004

21. Özge A, Özge C, Ünal Ö. “Ağır KOAH’lı hastalarda kognitif fonksiyon bozuklukları”. IV. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Mersin, 29 Mart- 2 Nisan, sf: 16, 2005

22. Özge A, İnce B, Somay G, Uludüz D, Çakmak SE, Bulak M, Kaleağası H. “Serebrovasküler Hastalıklarda Hasta Yakını ve Bakıcı Performansının Hastalık prognozu Üzerine Olan Etkilerinin Tanımlanması”. III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi 7-10 Haziran, Antalya, S02, sf: 10, 2006

23. Uludüz D, İnce B, Kumral K, Utku U, Forta H, Arpacı B, Özeren A, Alioğlu Z, Soyuer A, Selçuki D, Koyuncu HR, Özalp K, Özbabalık D, Bakar M, Özge A, Demirkaya Ş, ve ark. “ARDA; Aterotrombotik Hastalıkların Dağılımı”. III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 7-10 Haziran, Antalya, S03, sf: 11, 2006

24. Uludüz D, İnce B, Kumral K, Utku U, Forta H, Arpacı B, Özeren A, Alioğlu Z, Soyuer A, Selçuki D, Koyuncu HR, Özalp K, Özbabalık D, Bakar M, Özge A, Demirkaya Ş, ve ark. “ARDA; Risk Faktörleri”. III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 7-10 Haziran, Antalya, S04, sf: 11-12, 2006

25. Mert E, Özge A, Taşdelen B, Yılmaz İA, Bilgin N. “Acil Serviste Başağrısı Ayırıcı Tanısı”. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf:63, 2006

26. Öztürk M, Şahinoğlu B, Altunkaynak Y, Mutluay B, Balkan R, Özge A, Çakmak D, Baybaş S. “Alkol-Madde Kullanımı Başağrısı”. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf: 63, 2006

27. Özge A, Şaşmaz T, Çakmak SE, Siva A. “Altı Yıl Aradan Sonra Çocukluk Çağı Başağrısının Doğal Seyri”. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, Antalya. Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, S-53, 2007

28. Yılmaz İA, Özge A, Erdal E, Gökdoğan T, Çakmak SE, Yalın OÖ. “Aurasız Migren Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmi”. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, Antalya. Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, S-54, 2007

29. Özbabalık D, Yener G, Şahiner T, Turkuaz Alzheimer Çalışma (TAÇ) Grubu. “Türkiye’de Demans Hastalarının Hastaneye Başvurma Zamanları ve Bölgelere Göre Farklılıkları: Çok Merkezli Çalışma”. 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf: 28, 2007

30. Turkuaz Alzheimer Çalışma Grubu. “Alzheimer Hastalığında Farklı Klinik Evrelerde Nöropsikiyatrik Envanter Ölçümleri: Çok Merkezli Bir Çalışma”. 43.Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf: 27-28, 2007

31. Midi İ, Tuncer N, Sünter G, Özşahin S, TAÇ Grubu. “Minimental Testinde Kullanılan Dünya Kelimesinin Total Skor Üzerine Etkisi”. 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, 27-28, 2008

32. Ertaş M, Öztürk V, Baykan B, Şirin H, Özge A, MIG-ETOL Çalışma Grubu. Migren atak tedavisinde 1000 mg Parasetamol’e karşı 400 ve 800 mg Etodolak etkinliğinin değerlendirilmesi: Randomize, çift kör, çapraz karşılaştırmalı, çok merkezli, Faz III klinik çalışma. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4-9 Aralık 2010, Antalya. S:7, p: 5.

33. Özge A, Tunalı F, Erenoğlu NY. “Friedreich Ataksisi (İlginç Elektrofizyolojik Bulguları Nedeniyle iki Olgu)”. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, s:669-70, 1996.

34. Özge A, Erdoğan N, Tunalı F, Erenoğlu NY. “Parkinson hastalığında PR-VEP Bulguları (ön değerlendirme sonuçları)”. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, s:262-264, 1996.

35. Çamlı M, Özge A, Erdoğan N, Tunalı F, Erenoğlu NY. “Beyinsapı Serebrovasküler Olaylarında BAEP”. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, s:930-932, 1996.

36. Tunali F, Özalp K, Özge A, Erdoğan N, Erenoğlu NY. “Kronik renal yetmezlikte karpal Tünel Sendromu: Sıklığı ve Patogenezi”. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, s:581-583, 1996.

37. Erdoğan N, Tunalı F, Özge A, Çamlı M, Özbal N, Erenoğlu NY. “Parkinson Hastalığında Klinik Değerlendirme”. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, s:259-261, 1996.

38. Erdoğan N, Tunalı F, Özge A, Özalp K, Mısırlı H, Erenoğlu NY. “B12 Vitamin Eksikliğinin Nörolojik Bulguları”. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, s:658-660, 1996.

39. Özalp K, Erdoğan N, Özge A, Tunali F, Erenoğlu NY. “Ticlopidin’in Kısa Dönemde Fibrinojen Konsantrasyonuna Etkisi”. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, s:936-938, 1996.

40. Tunalı F., Erdoğan N, Özalp K, Nakilcioğlu H, Özge A, Erenoğlu NY. “Genç Erişkinlerde İskemik İnme”. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, s:933-935, 1996.

41. Özalp K, Tunalı F, Öztürk A, Erdoğan N, Özge A, Erenoğlu NY. “Karpal Tünel sendromunda Lokal Steroid Uygulaması”. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, s:584-587, 1996.

42. Çömelekoğlu Ü, Coşkun B, Özge A. “Cypermetrinin Izole Kurbağa Siyatik Siniri Üzerine Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Etkileri”. 12.Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslarası Katılımlı), Silivri, P-1, 2000

43. Çömelekoğlu Ü, Özge A, Coşkun B, Kanık A., “Cypermetrinin Izole Kurbağa Siyatik Siniri Üzerine Etkilerinin Zamana Bağlı Olarak Incelemesi”, 12.Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslarası Katılımlı) Kitabı, Silivri, P-2, 2000

44. Mısırlı H, Erdoğan N, Akbay A, Avcı A, Erenoğlu NY. “Serebrovasküler Hastalıklarda Aile Hikayesi”. 35. Türkiye Nöroloji Kongresi, Kapadokya, Beyin damar Hastalıkları Dergisi 1:1 (Özel Sayı) sf:21, 1995

45. Tunalı F, Erdoğan N, Özge A, Özalp K, Erenoğlu NY. “Subklinik Üremik Nöropati Tanısında H Refleksi”. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu, Çeşme, s: 120, 1996

46. Tunalı F, Özge A, Erdoğan N, Özalp K, Erenoğlu NY. “Kronik renal yetmezlikte periferik sinir tutulumu”. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Kitabı, Çeşme, s: 113, 1996

47. Erdoğan N, Tunalı F, Özge A, Özalp K, Erenoğlu NY. “Kronik böbrek yetmezliğinde EEG incelemesi”. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu Kitabı, Çeşme, s: 159, 1996.

48. Özge A, Tunali F, Erdoğan N, Özbal N, Nakilcioğlu H, Özalp K, Erenoğlu NY. “Strokta etyolojik tanı yöntemleri ile saptanan patolojiler arasındaki korelasyon”. Beyin Damar hastalıkları Derneği 2. Sempozyumu, Antalya, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 3:1,sf:4, 1997.

49. Misirli H, Özge A, Akdemir N, Erenoğlu NY. “Malignant Arteria Serebri media İnfarktında Klinik Gidiş ve Prognoz”. Beyin Damar Hastalıkları Derneği 2. Sempozyumu, Antalya, Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 3:1,sf:4, 1997.

50. Özge A, Mısırlı H, Erenoğlu NY. “Bilateral talamik hematom (Olgu sunumu)”. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi, 3, özel sayı, sf:54, 1997.

51. Ömeroğlu MÇ, Mısırlı H, Özge A, Erenoğlu NY. “Karbamazepin kullananlarda uyarılmış potansiyeller”. 1.Ulusal Epilepsi Kongresi, İstanbul, Epilepsi, 4(1), s:46, 1998.

52. Özge A, Saraçoğlu M, Gürtekin Y, Toğrol E, Erenoğlu NY, Akyatan MN. “Diyabetik nöropati tansında standart elektrofizyolojik metodlar ve sempatik deri yanıtlarının duyarlılığı”. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, 4(Özel sayı), Bursa, s:33, P1.20, 1998.

53. Özge A, Saraçoğlu M, Gürtekin Y, Toğrol E, Erenoğlu NY, Akyatan MN. “Diyabetik nöropati tanısında klinik tanı metodlarının duyarlılığı”. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, 4(Özel sayı), Bursa, s:83, P5.40, 1998. 54. Özge A, Atış S, Sevim S. Çalıkoğlu M. “İleri KOAH’da Beyinsapı İşitsel Uyarılmış Potansiyel Bozuklukları”. 4. Uluslarası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Belek, Antalya, s:120, P:26, 2000.

55. Toğrol E, Saraçoğlu M, Özge A, Gürtekin Y, Akyatan MN. “Wilson Hastalığı Seyrinde Elektrofizyolojik Değişiklikler”. 4. Uluslarası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Belek, Antalya, s:137, P.43, 2000.

56. Altunkan A, Çömelekoğlu Ü, Özer Koçak Z, Özge A, Atıcı Ş, Oral U. “Anestezi Derinliğini Saptamada Kantitatif EEG Analizinin Kullanımında Farklı Dozlarda Remifentanil İnfüzyonunun Karşılaştırılması”. TARK-2001, Antalya, s:552, 2001.

57. Özge A, Atış S, Çömelekoğlu Ü, Tataroğlu C. “Ratlarda Diclorvos İnhalasyonundan Sonra Diyafragma ve Frenik Sinir Kayıtlarında Ortaya Çikan Elektrofizyolojik Değişiklikler”, 5. Uluslarası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, s: 57, 2001.

58. Eskandari MM, Özge A, Öztuna V, Çolak M, Kaleağası H, Kuyurtar F. “Karpal Tünel Sendromu Cerrahisinin Erken Klinik ve Elektrodiyagnostik Sonuçları”. 17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2, s:576, 2001.

59. Özge A, Kaleağası H, Ünal Ö. “Juvenil Familyal Amyotrofik Lateral Skleroz: İki Olgu Sunumu”. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, s:132, P.33, 2001.

60. Özge A, Buğdaycı R, Kurt Ö, Öztuna S, Demiroğlu S, Nomer B, Öztürk A, Aksu L, Pekpak D, Gültekin N, Ersoy S, Akarca D, Çabuk H, Erden A. “Mersin Merkezde Sağlık Ocaklarına Başağrısı Yakınması ile Başvuran Hastaların Tanılarına Göre Sınıflandırılması ve Tanıyı Etkileyen Faktörler”. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, s:245, P:355, 2001.

61. Atış S, Özge A, Saraçoğlu M, Sarıtaş E. “Sık Görülen Bir Öksürük Komplikasyonu: Öksürük Başağrısı”. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, s:248, P:346, 2001.

62. Tataroğlu C, Bölgençimen Ö, Öztürk H, Özge A, Biçer A, Erdoğan C. “C 3-4 Kök Uyarımı İle Elde Edilen Proksimal Segment İletisi”. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, s:137, P:46, 2001.

63. Hallıoğlu O, Özge A, Yılgör E, Topaloğlu AK, Düzovalı Ö, Canım A. “Breath-Holding Nöbet Tanısı ile Takip Edilen Çocuklarda Gözlenen EEG Bozuklukları”. 45. Milli Pediatri Kongresi, Erzurum, P: 70, 2001.

64. Özge A, Buğdaycı R, Şaşmaz T, Kaleağası H, Kurt Ö, Karakelle A, Tezcan H, Siva A. “Başağrısı tanısında yararlanılan kriterlerin seçiciliği ve duyarlılığı: Mersinde 5562 çocuğu kapsayan okul tabanlı epidemiyolojik

65. Şaşmaz T, Buğdaycı R, Özge A, Karakelle A, Kurt Ö, Kaleağası H, Siva A. “Anne-babalar çocuklarının başağrısından haberdar mı?”. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf:73, PB-2, 2002

66. Özge A, Öztürk C, Tataroğlu C, Buğdaycı R, Kaleağası H, Saraçoğlu M. “Primer başağrılarının patogenezinde antifosfolipid antikorlarının rolü var mı?”. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf:75, PB-8, 2002

67. Tataroğlu C, Toros F, Özge A. “Obsesif kompulsif bozuklukta hazırlık potansiyelleri”. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf:191, PB-292, 2002

68. Toros F, Özge A, Bozlu M. “Primer Enürezis Noktürnası Olan Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal problemler ve EEG’de Hiperventilasyon Cevabının Değerlendirilmesi”. 12.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, P-12, 2002

69. Özge A, Çömelekoğlu Ü, Mısırlı H, Altunkan A. “Kantitatif EEG Analizi Yardımı İle Anestezı Derinliğini Belirlemede Bölgesel Farklılıklar Ve Hemisfer Asimetrisinin Yeri”. 20.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 27- 31 Mayıs, Gaziantep, 2003

70. Özge A, Özge C, Çömelekoğlu Ü, Ünal Ö, Saraçoğlu M. “KOAH’lı Hastalarda Kantitatif EEG Analizi Sonuçları”. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, sf: 349, 2004

71. Nayci A, Atış S, Çömelekoğlu Ü, Özge A, Oğuz İ, Öğenler O, Coşkun B. “Sepsis Diyafram ve Frenik Sinirde Elektrofizyolojik Bozukluklara Neden Olmaktadır”. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 5, Ek 1, 86, Antalya, 2004

72. Atış S, Nayci A, Özge A, Çömelekoğlu Ü, Güneş S, Bağdatoğlu Ö, Polat G. “Sepsisde İnhale N-Asetilsistein Tedavisi Oksidatif Yükü ve Diyafram Fonksiyon Bozukluğunu Önler”. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Toraks Dergisi, Cilt 5, Ek 1, 87, Antalya, 2004.

73. Özge A, Özge C, Çömelekoğlu Ü, Ünal Ö. “Ağır KOAH’lı Hastalarda Kantitatif EEG Analizinin Katkıları”. IV. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi. 29 Mart- 2 Nisan, Mersin, 2005

74. Kaleağası H, Özge A, Sevim S, Doğu O. “Yaşlılarda primer başağrılarının doğal seyri: Klinik tabanlı prospektif çalışma”. Geriatri 2005-Yaşlıda Ağrıya Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, 2-5 Mart, İstanbul, Program ve Bildiri Özet Kitabı: 299, 2005

75. M.Çalıkoğlu, A.Özge, C.Özge, D.Yalçınkaya, E.Özgür. “KOAH’ta frenik sinir ileti hızı değişikliklerinin fonksiyonel ve elektrofizyolojik korelasyonları”. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs, Kemer, Antalya, Bildiri özet kitabı, sayfa 70, TP-235. 2005

76. Özge C, Özge A, Yılmaz A, Yalçınkaya D, Çalıkoğlu M. “KOAH’lı hastalarda optik sinir etkilenmesi”. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs, Kemer, Antalya, Bildiri özet kitabı, sayfa 102, TP-280, 2005

77. Birbiçer H, Atunkan ZÖ, Kudiaki Ç, Tamer L, Epözdemir S, Özge A, Yapıcı D, Oral U. “Nöron spesifik enolaz ve nitrik oksit kognitif fonksiyon bozuklukları için belirleyici bir parametre olabilir mi? (Ön çalışma)” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 2005, 23-27 Kasım, Antalya, P79, sf:55, 2005

78. Özge A, Toros F, Kaleağası H. “Çocuk ve ergenlerdeki primer başağrıları: Psikiyatrik komorbidite ve başağrısı özellikleri arasındaki ilişki”. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi 11;6(Ek 2):89, 2005

79. Özge A, Özge C, Kaleağası H, Yalın OÖ, Ünal Ö, Özgür ES. “KOAH’lı hastalarda başağrısı: Kronik hipokseminin etkileri”. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi 11;6(Ek 2):90, 2005

80. Kaleağası H, Özge A, Özveren N, Yalın OÖ. “Hiperamonyeminin eşlik ettiği valproat ensefalopatisi: Olgu sunumu”. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi 11;6(Ek 2):122, 2005

81. Özge A, Toros F, Çömelekoğlu Ü, Kaleağası H. “Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda kantitatif EEG analizi”. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi 11;6(Ek 2):184, 2005

82. Ünal Ö, Sevim S, Özge A, Doğu O, Çöl E. “Alzheimer Hastalığı’nda antioksidan vitaminler”. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi 11;6(Ek 2):116, 2005

83. Sevim S, Ünal Ö, Tamer L, Özge A, Doğu O, Çöl E, Çamdeviren H. “Alzheimer Hastalığı’nda oksidatif stresin rolü: serum malondialdehit düzeylerinin değerlendirilmesi”. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık, İstanbul, Türk Nöroloji Dergisi 11;6(Ek 2):116-117, 2005

84. Taşdelen, B, Erden S, Kaleağası H, Özge A. “Yapay Sinir Ağı ile Gruplanmış Zamanlı Verilerin Analizi”, VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 217, Bursa, 2005

85. Özge A, Özge C, Kaleağası H, Yalın OÖ, Ünal Ö, Özgür ES. “KOAH’lı Hastalarda Başağrısı: Kronik Hipokseminin Yan Etkileri”. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık, Antalya. P-12, 2005

86. Taşdelen B, Erdoğan S, Özge A. “Heterojen Yapıdaki Tekrarlanan Ölçümlü Verilerin Analizi: Gizli Karışımlı Büyüme Modelleri”, X.Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 83, Sivas, 2007.

87. Yalçınkaya D, Özge A, Gençtoy G, Horoz M, Taşdelen B, Kıykım A. “Nöropati Skorlama Sistemlerinin Üremik Nöropati Tanısında Kullanılabilirliği”. 9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 30 Mayıs- 3 Haziran , Antalya, P-39, sf: 68, 2007

88. Özge A, Yalın OÖ, Yılmaz İA, Bayram S, Kudiaki Ç. “Demanslı Hastalarda Kognitif Bozulma ve Nöropsikiyatrik Etkilenmenin Günlük Yaşam İşlevleri Üzerine Etkisi”. 6.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. 4-8 Eylül, Mersin, sf: 110, 2007

89. Özge A, Toros F, Kaleağası H. “Primer Başağrısı Olan Çocuk ve Ergenlerde Psikiaytrik Eştanıların Başağrısı Özellikleri ile İlişkisi”. 6.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. 4-8 Eylül 2007, Mersin, sf: 109, 2007

90. Öztürk C, Özge A, Yalın OÖ, Yılmaz İA, Yıldız Ç, Delialioğlu N, Taşdelen B, Kudiaki Ç. “Serum İnflamatuar ve Çözünebilir Proteinlerinin Demans Tiplerinde Tanısal Değeri”. 6.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. 4-8 Eylül 2007, Mersin, sf: 124, 2007

91. Toros F, Özge A, Kütük Ö, Metin Ö, Yalın OÖ. “Primer Başağrıları ile Limbik Sistem Bozuklukları Arasındaki Yakın İlişki”. 6.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. 4-8 Eylül 2007, Mersin, sf: 112, 2007

92. Kudiaki Ç, Özge A, Kıral K, Almaz E, Bilgen S, Başabak A. “Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Nöropsikolojik Değerlendirme Grubu İlk Çalışma Sonuçları”. 6.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi. 4-8 Eylül 2007, Mersin, sf: 111, 2007

93. Kaleağası H, Yılmaz A, Dikici Y, Özge A. “Serebral Venöz Tromboz Sonrası Gelişen Bilateral Talamik Enfarkt: Olgu Sunumu”. 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, P-53, 2008

94. Yılmaz A, Kaleağası H, Özge A, Doğu O. “HANDL Sendromu Vasküler Bir Başağrısı mıdır?” 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, P-102, 2008.

95. Öztürk M, Hançer F, Tamar D, Özsoy T, Altunkaynak Y, Mutluay B, Özge A, Şahinoğlu B, Baybaş S. “Madde Kullanan Adölasanlarda Başağrısı”. 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Özel Sayı, P-110, 2008.

96. Uludüz D, Özge A, Siva A, Temel GÖ, Kanık A, Türk Başağrısı veritabanı Çalışma Grubu. Migren ve Gerilim Tipi Başağrılarında Örtüşen Özellikler: Ortak Hipoteze Yeni Bir Bakış. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4-9 Aralık 2010, Antalya. P:33, sf: 66.

97. Uludüz D, Tavşanlı ME, Saip S, Kasapçopur Ö, Özge A, Temel GÖ, Kanık A, Siva A. Kronik Romatolojik Hastalığı Olan Çocuklarda Başağrısı. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4-9 Aralık 2010, Antalya. P:44, sf: 71.

98. Özal Ş, Dikici Y, Yılmaz A, Özge A, Yılmaz ŞN, Yılmaz BC. CADASIL tanısı alan 4 olgu. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4-9 Aralık 2010, Antalya. P:171, sf: 135.

99. Günay EC, Yalın OÖ, Özge A, Erdoğan A, Kıral K, Tellioğlu BY. Alzheimer Hastalığı- Vasküler Demans Ayırımında Nöropsikolojik Bataryaya Eşlik Eden Kantitatif SPECT Uygulamasının Tanıya Katkıları. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4-9 Aralık 2010, Antalya. P:300, sf: 200.

Üyesi Olduğum Dernek ve Kuruluşlar