Ulusal Dergilerde Çıkmış Makalelerim

  1. Mısırlı H, Özge A, Akdemir N, Erenoğlu NY. “Malignant arteria serebri media enfaktında klinik gidiş ve prognoz”, Düşünen Adam, 11(2), 51-55 (1998)

  2. Çömelekoğlu Ü, Büyükakıllı B, Özge A. “Endosülfanın İzole Kurbağa Siyatik Siniri Üzerine Etkileri”. Turkish Journal of Biology, 24, 1-6 (2000)

  3. Ünal M, Sevim S, Görür K, Özcan C, Özge A, Talas D.Ü., Kılıç S. “Parkinson Hastalığında Stapedial Refleks Latansı”. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 22(3), 142-144 (2000)

  4. Hallıoğlu O, Özge A, Yılgör E, Düzovalı Ö., Topaloğlu K. “Electroencephalographic Abnormalities in Children with Breath-Holding”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1(2), 148-152 (2000) 5. Altunkan A, Özge A, Atıcı Ş, Çömelekoğlu Ü, Özer Koçak Z, Cinel İ, Oral U. “Total İntravenöz Anestezide Anestezi Düzeyini Saptamada EEG’de Spektral Analiz ve Frekans Analizinin Duyarlılığı”, Türk Anesteziyoloji ve Reaminasyon Cemiyeti Mecmuası, 29(6), 266-270 (2001)

  6. Altunkan A, Çömelekoğlu Ü, Özer Koçak Z, , Özge A, Atıcı Ş, Oral U, “Trakeal Entübasyona Stres Yanıtına Remifentanilin Hemodinamik Etkisi: Kantitatif EEG Analizi ile Korelasyonu”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 11(4), 235-241 (2001)

  7. Özge A, Tot Ş, Çömelekoğlu Ü. “Depresyon Tanısında Bir Biyolojik Belirteç Olarak Kantitatif EEG Analizi”. Düşünen Adam, 14(1), 10-16 (2001)

  8. Özge A, Çömelekoğlu Ü, Mısırlı H, Altunkan A, “Anestezi Derinliğini Belirlemede Kantitatif EEG Analizi: Bölgesel Farklılıklar ve Hemisfer Asimetrisi” Epilepsi Dergisi 7(3), 95-99 (2002)

  9. Özge A, Çayan S, Doruk E, Bozlu M, Akbay E. “Importance of Electroencephalography in Children with Primary Nocturnal Enuresis” Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(2), 178-184, (2002)

  10. Özge A, Tot Ş, Yazıcı K, Tataroğlu C. “Alzheimer ve Vasküler Demanslı Hastalarda Kognitif Kayıp Fonksiyonel Kapasitenin Göstergesi midir?” Demans Dergisi, 2(2), 43-46, (2002)

  11. Özge A, Buğdaycı R, Kurt Ö, Öztuna S, Demiroğlu S, Nomer B, Öztürk A, Aksu L, Pekpak D, Gültekin N, Ersoy S, Akarca D, Çabuk H, Erden A. “Mersin Merkezde Sağlık Ocaklarına Başağrısı Yakınması ile Başvuran Hastaların Tanılarına Gore Sınıflandırılması ve Tanıyı Etkileyen Faktörler”. Türk Nöroloji Dergisi, 8(1), 25-33, (2002)

  12. Özge A, Öztürk C, Buğdaycı R, Tataroğlu C, Karakelle A, Mısırlı H. “Subklinik Chlamidia Pneumonia Seropozitivitesinin Migren ve Gerilim Tipi Başağrısı Patogenezindeki Yeri”. Türk Nöroloji Dergisi, 8(2), 11-18 (2002)

  13. Öztürk C, Özge A, Buğdaycı R, Delialioğlu N, Kaleağası H. “Subclinical Helicobacter Pylori Seropositivity in Patients with Parkinson’s Disease”. Turkish Journal of Infection, 16(4), 435-438 (2002)

  14. Özge A, Tunalı F, Erdoğan N, Mısırlı H, Erenoğlu NY. “Kronik Renal Yetmezlikli Hastalarda Erken Evre Ensefalopati ve Kranial Nöropatinin Görsel ve İşitsel Uyandırılmış Potansiyeller Yardımıyla Değerlendirilmesi”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1), 59-65, (2002)

  15. Kaleağası H, Özge A, Yazıcı K. “Multipl Sklerozda Başlangıç Semptomlarının Olgu Örnekleriyle İrdelenmesi” Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3(1), 115-120, (2002)

  16. Şahin G, Özge A, Bağış S, Güler H, Erdoğan C. “Parkinson’s Disease and mone mineral density: preliminary report”. Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(2), 116-119, (2002)

  17. Özge A, Şahin G, Milcan A, Bağış S, Biçer A, Erdoğan C. “Cervical radiculopathy coexisting with carpal tunnel syndrome: Double-Crush syndrome” Türkiye Klinikleri Medical Research 20(2), 51- 54, (2002)

  18. Özge A, Toros F, Çömelekoğlu Ü, Kaleağası H, Çağdaş Ö. Tik bozukluğu olan çocukların klinik olarak değerlendirilmesinde sayısal EEG analizinin yeri. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2009;2(2): 14-19.

  19. Özge A. “Diyabetik Nöropati”. Lökomotor Dergisi, 2(14), 28-38, (2000).

  20. Özge A, Saraçoğlu M. “Parkinson Hastalarında Görülen Gastrointestinal Sistem Bozuklukları ve Tedavisi”. Türk Nöroloji Dergisi, 7(2), 57-64, (2001).

  21. Özge A. “Modern Çağın Getirilerinden Çocukluk Çağı Migreni’nin Farkında mısınız?”. Doktor Dergisi. 76-80 (Nisan-Mayıs 2007).

  22. Özge A. “Çocukluk Çağı Başağrılarına Klinik Yaklaşım”. Clinical Medicine Başağrısı Özel Sayısı. sf: 61-71 (Haziran 2008).

  23. Kaleağası H, Özge A. “Migren ve Komorbid Sistemik Hastalıklar”. Sendrom.; 20(Başağrısı Özel Ek sayı 2): 63-69 (2008)

  24. Özge A, Mısırlı H, Erenoğlu NY. “Serebral Tüberküloma (Bir Olgu Sebebiyle) ”, Düşünen Adam, 11(1), 58-61, (1998).

  25. Özge A, Tot Ş, Karakelle A. “Bir Olgu Nedeniyle Parkinson Hastalığı ve Obsesif Kompulsif Bozukluk İlişkisi”. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, 4(1): 61-65 (2001).

  26. Yıldırım Ö, Özge A, Kaleağası H, Saraçoğlu M. Kronik inflamatuar demyelinizan polinöropati seyrinde gelişen santral seröz koryoretinopati. Türk Nöroloji Dergisi, 10(4), 314-317 (2004)

  27. Yalın OÖ, Özge A, Kaleağası H. Fahr Hastalığı ve Tanım Karmaşası. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7, 95-97 (2006)

  28. Argın MA, Dinç E, Yılmaz A, Altıntaş E, Pata C, Özge A. İnterferon-Alfa ile ilişkili Anterior İskemik Optik Nöropati. Retina-Vitreus , 17, 149-152 (2009).

İletişim

Güvenevler Mah. 1914 Sok. Bosspoint iş merkezi A Blok Kat 2 / Daire 5 Yenişehir / Mersin

0(324) 331 03 01 - 0(537) 494 19 02

aynurozge@aynurozge.com

Ulaşım