ELEKTRONÖROMYOGRAFİ (EMG)


EMG veya elektromiyografi, sinir ve kasların elektriksel potansiyellerinin incelenmesine dayanan bir nörolojik tetkik yöntemidir. 

Klinik pratikte EMG iki temel bölümden oluşur. 

Birinci bölümde (sinir iletim çalışması) sinirlerin ne kadar hızla iletim yaptığı hesaplanır. Kasların üzerine yerleştirilen elektrodla ilgili sinire çok hafif bir elektriksel uyarım verilir. Hastaya hiçbir zararı yoktur. Sadece kalp pili olan hastalarda bu tetkik kalpte ritim bozukluğuna (aritmi) neden olabileceği için yapılmaz. Aynı mantıkla hissiyet sinirleri de belirli noktalardan uyarılarak elde edilen yanıtlar kayıt altına alınır. Bu yöntemle kuvvet ve hissiyet sinirlerinin anatomik bütünlüğünü bozacak ve görevlerini aksatacak bir sorun olup olmadığı kolaylıkla anlaşılabilir. 

İkinci bölümde (iğne EMG) ise, çok ince özel olarak yapılmış, sadece bir hastaya kullanılıp atılan "disposable" iğneler kullanılır. Gerekli kaslara girilerek bu kasların aktivitesine bakılır. Bu bölümde elektrik uyarımı yoktur. Bu inceleme ile kuvvet sinirlerinden kasa ulaşan elektriksek komutlarda hata olup olmadığı ve (varsa) hasarın zamansal süreci hakkında fikir sahibi olmak mümkündür. Ayrıca kuvvet siniri hasarı olan bireylerde sinir hücresinde iyileşmenin başlayıp başlamadığı hakkında da fikir vermek mümkün olur. "Coumadin" adlı kan sulandırıcı kullananların inceleme öncesinde durumlarını doktorlarına bildirmeleri gereklidir. 

EMG hamileler dâhil olmak üzere her yaş ve bilinç düzeyindeki kişiye uygulanabilir. Bir miktar ağrılı olması dışında tekrarlanan uygulamaların kişiye hiçbir zararı yoktur. İşlem sırasında hasta veya uygulayıcı herhangi bir ışına maruz kalmaz. 

EMG; Bel ve boyun fıtıkları, kas hastalıkları, motor nöron hastalığı, nöropatiler (özellikle şeker hastaları), sinir sıkışmaları gibi hastalıkların teşhisinde ve takibinde uygulanır. 

Tetkik öncesi hastaya bilgi verilir ve randevu alırken el ve ayaklarının sıcak olarak gelmesi önerilir. Aç olmaları gerekmez

İletişim

Güvenevler Mah. 1914 Sok. Bosspoint iş merkezi A Blok Kat 2 / Daire 5 Yenişehir / Mersin

0(324) 331 03 01 - 0(537) 494 19 02

aynurozge@aynurozge.com

Ulaşım