SİNİR UCU İLTİHAPLANMASI (NÖROPATİLER)


Sinir ucu iltihaplanması olarak tarif edilen “Nöropati” tıpta sinir hücrelerinin (nöron) hasarını tarif etmek üzere kullanılan bir terimdir. 

Periferik sinir sistemi, beyin ile organlar, kan damarları, kaslar ve deri arasındaki iletişimi sağlar. Beynin emirleri motor sinirleri ile iletilir ve gerekli bilgi duyum sinirleri ile beyne geri gelir. 

Periferik nöropati; beyin sapı ve omurilikten çıkarak vücuda yayılan kuvvet (motor), hissiyet (duyusal) ve otonomik sinir hücrelerinin yapı veya fonksiyonlarında bozukluk olarak tanımlanır. Bu nöron tipleri birlikte etkilenebildiği gibi, seçici olarak da etkilenebilir. 

Nöropati’nin pek çok nedeni olabilir. Ancak en sık rastlanan ve en yaygın türde nöropati yapan neden şeker hastalığı’dır (diyabetik nöropati). Özellikle şeker ayarlamasının iyi yapılamadığı ve şeker hastalığı dışında damar sertliği yapan bir hastalığın (yüksek tansiyon veya böbrek yetmezliği gibi) olduğu durumlarda nöropati daha sık gözlenir. 

Diğer nöropati nedenleri arasında;
Sistemik veya metabolik bozukluklar
- Beslenme yetersizliği (especially vitamin B-12) - Alkol (alkolik nöropati) - Üremi (Böbrek yetmezliği) Kanser 
Karaciğer yetmezliği
Enfeksiyöz ve inflamatuvar durumlar 
- AIDS 
- Hepatitis 
- Difteri 
- Guillain-Barre sendromu 
- HIV enfeksiyonu (AIDS olmadan) 
- Lepra 
- Lyme disease 
- Poliarterit nodosa 
- Romatoid artrit 
- Sarkoidoz 
- Sjogren sendromu 
- Sifiliz 
- Sistemik lupus eritematoziz
- Amiloidoz 
Toksik Maddelere maruz kalma 
- Yapıştırıcı soluma 
- Nitröz oksit 

Endüstriyel ajanlar – özellikle uçucu olanlar 
- Ağır metaller (Kurşun, arsenik, cıva, vb.)
İlaçlar 
Diğer değişik sebepler 
İskemi (azalmış oksijen veya kan akımı azalması) 
Uzun süreli soğuğa maruz kalma 
Bir sinir üzerine olan uzun süreli baskı 
Uzun süreli hareketsizlik, alçı atel basıları gibi
Radikülopati (periferik sinirlerin omurgadan çıktığı anda hasarlanması) 
Seyrek görülen genetik geçişli hastalıklar (Charcot-Marie-Tooth hastalığı, Friedreich’s ataksisi gibi) sayılabilir. 

Bazı ilaçlar nöropati yapabilirler

Bunlar arasında 
Hipertansiyon ve Kalpte ritm düzenleme ilaçları (Amiodarone gibi)
Hydralazine 
Perhexiline
Kanser kemoterapi ilaçları (Vincristine, Cisplatin gibi)
Antibiyotikler 
- Metronidazole 
- Nitrofurantoin 
- Thalidomide (leprada kullanılır) 
- INH (isoniazid) – (tüberkülozda kullanılır)
Dapsone - cilt hastalıklarında kullanılır 
Fenitoin – Epilepside kullanılır 
AIDS ilaçları;
- Zidovudine
- Didanosine 
- Stavudine 
- Zalcitabine 
- Ritonavir 
- Amprenavir 
Kolesterol düşürücüler 
- Lovastatin 
- Gemfibrozil 
Diüretikler (idrar söktürücü ilaçlar)
- Indapamid 
Arsenik vb. sayılabilir.

İletişim

Güvenevler Mah. 1914 Sok. Bosspoint iş merkezi A Blok Kat 2 / Daire 5 Yenişehir / Mersin

0(324) 331 03 01 - 0(537) 494 19 02

aynurozge@aynurozge.com

Ulaşım